Disclaimer & privacybeleid

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer (hierna te noemen de “Disclaimer”) zijn van toepassing op deze internetsite (www.driesrolde.nl) van Dries Rolde B.V. Installatietechniek. U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen. Door deze internetsite te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze Disclaimer. Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt volledig op risico van de gebruiker.

Dries Rolde spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin Dries Rolde als portal fungeert volledig en juist is. Daarentegen kan Dries Rolde niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. Dries Rolde aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

Dries Rolde behoudt zich het recht voor deze internetsite op elk door haar gewenst moment te (laten) wijzigen of beëindigen, ook zonder voorafgaande melding hiervan. Dries Rolde is niet aansprakelijk voor de gevolgen van wijziging of beëindiging.

Het is niet toegestaan deze internetsite zodanig te gebruiken dat:

  • het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen;
  • het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen;
  • de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten;
  • gebruik leidt tot inbreuk op intellectuele rechten of in strijd is met wet- en regelgeving.

Het technisch functioneren van de breedbandverbindingen vallen onder het risico van de exploitant van de breedbandverbinding. Dries Rolde aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor de schade die voortvloeit uit de verplichtingen van de breedbandleverancier.

Dries Rolde aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid:

  • Vanwege een belemmerende toegang tot de diensten van Dries Rolde en garantie met betrekking tot het functioneren van de Dries Rolde-website.
  • Voor eventuele virussen op de site of de server van Dries Rolde die de informatie toegankelijk maakt.
  • Voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site of met onze diensten ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u contact met ons opnemen.

Privacybeleid

Dries Rolde is zich ervan bewust dat u vertrouwen stelt in Dries Rolde als bedrijf. Dries Rolde ziet het als een verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina staat aangegeven welke gegevens Dries Rolde verzamelt en waarom het dit doet.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Dries Rolde. U dient zich ervan bewust te zijn dat Dries Rolde niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan dit privacybeleid te accepteren.

Dries Rolde respecteert de privacy van alle bezoekers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u Dries Rolde verschaft vertrouwelijk wordt behandeld conform de Wet bescherming persoonsgegevens.

Persoonsgegevens

Wanneer u e-mail of andere berichten naar Dries Rolde verzendt, is het mogelijk dat zij die berichten bewaart. In enkele gevallen vraagt Dries Rolde naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het o.a. mogelijk uw vragen en verzoeken te verwerken en te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van Dries Rolde of van een derde partij. Dries Rolde combineert deze gegevens niet met andere persoonlijke gegevens waarover zij eventueel beschikt.

Cookies

Dries Rolde verzamelt gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in het profiel van haar klanten. Zo kan zij haar diensten hierop afstemmen. Deze website maakt gebruik van "cookies" om te helpen analyseren hoe bezoekers de website gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar beveiligde servers van Dries Rolde of van een derde partij. Dries Rolde gebruikt deze informatie tevens om rapporten over de websiteactiviteit op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteiten en internetgebruik.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services op de Dries Rolde-website en/of andere websites niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Doeleinden

Dries Rolde verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij zij vooraf uw toestemming heeft gekregen.

Derden

Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld. Dries Rolde-medewerkers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op deze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Aanpassen of uitschrijven persoonsgegevens

Dries Rolde biedt alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op enig moment aan Dries Rolde is verstrekt. Als u uw gegevens wilt aanpassen of uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met Dries Rolde opnemen. Zie hiervoor de contactgegevens.

Vragen en feedback

Dries Rolde controleert regelmatig of zij aan dit privacybeleid voldoet. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact opnemen met Dries Rolde B.V. Installatietechniek, Postbus 23, 9450 AA Rolde.

Meteen een afspraak maken? Dat kan! Neem contact met ons op en we komen zo spoedig mogelijk de installatie- of onderhoudsklus klaren.

No items found.