Riolering

Het ontwerpen, aanleggen en uitvoeren van moderne rioleringsinstallaties vereist tegenwoordig meer en meer kennis en techniek. Bovendien leren mensen duurzamer te werk gaan.

Riolering is tegenwoordig veel meer dan vuil en stinkend water zo snel mogelijk in het gemeenterioolstelsel loodsen. Fecaliën, urine en waswater worden afgevoerd, terwijl regenwater steeds vaker afzonderlijk naar sloten, kanalen en vijvers wordt geloodst.

In sommige gebieden is het zelfs verplicht om regenwater op het eigen perceel in infiltratietanks weg te laten zakken. Een gedeelte van dit regenwater wordt soms gebruikt voor doorspoelen van toiletten en gebruik van de wasmachine en buitenkraan. Wilt u meer weten over deze manier van recyclen? Neem dan contact met ons op.

Meteen een afspraak maken? Dat kan! Neem contact met ons op en we komen zo spoedig mogelijk de installatie- of onderhoudsklus klaren.

No items found.